Orientace na zdroje.
Pro důsledné působení v oblasti životního prostředí.

Skupina KOMET GROUP prosazuje odpovědné používání surovin a pečlivou recyklaci zbytkových materiálů. Platné předpisy pro nás představují pouhé minimální požadavky. Protože jsme se dle ISO 14001 zavázali k realizaci neustálých zdokonalování postupů ohledně ochrany životního prostředí. Výrobní postupy, šetrné k zdrojům životního prostředí, snižování emisí na minimum a vysoce moderní zařízení zaručují důsledný management v oblasti životního prostředí.

Povědomí našich spolupracovníků o životním prostředí důsledně vyžadujeme na všech úrovních a ve všech pracovních a výrobních úsecích. Každý jednotlivý spolupracovník je vyzýván dodržovat platné normy a kromě toho poskytovat svůj aktivní přínos k ochraně životního prostředí. Nové myšlenky k zdokonalení těchto opatření nachází svoji realizaci.  

Také ohledně volby našich dodavatelů a partnerů věnujeme naši pozornost na dodržování a realizaci platných směrnic k ochraně životního prostředí. Pouze tak můžeme zajistit oprávnění naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Dnes a také v budoucnu.